Projekt

Előzmények

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer előkészületei Budapest Főváros Önkormányzatánál 2010. év végén kezdődtek meg, az önkormányzat, az FKF Zrt, a közreműködő szervezet és a COWI Magyarország Zrt. részvételével. „A Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című pályázatot, a KEOP 1.1.1/B pályázati konstrukció kiírásának megfelelően, 2011. októberében nyújtottuk be. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződés aláírására 2012. március 24-én került sor. A támogatási szerződés szerint a várható EU-s és állami támogatás összege 4 392 455 526 Ft. A projekt azonosító száma: KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002.

A projekt célja

A projekt célja a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése Budapest egész területén.

A cél egy olyan integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése, amely hozzájárul a fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósításához.

A fejlesztést, a fenti célok megvalósítása mellett, szükségessé teszik azok az európai uniós előírások és hazai jogszabályok, amelyek a képződő hulladék, illetve a lerakásra kerülő hulladék csökkentését, az újrahasznosítás arányának növelését tűzték ki célul. Budapesten jelenleg több mint 900 gyűjtőszigeten van lehetőség a hulladék szelektív elhelyezésére, házhoz menő gyűjtés pedig mintaprojektek keretein belül négy kerületben működik. Az uniós előírások és hazai jogszabályok a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentését írják elő. A fővárosi háztartásokban jelenleg évente mintegy 406 ezer tonna csomagolási hulladék keletkezik, melynek 55%-át, évi 223 ezer tonnát hasznosítani kell. A jelenleg működő gyűjtőszigetes rendszer a fővárosi lakosság 65-70%-át elérve, éves szinten 18 ezer tonnát gyűjt be.

Ezt a rendszert teszi teljessé a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, amelynek segítségével a teljes fővárosi lakosság bevonható a fenntartható hulladékkezelésbe, és éves szinten az új rendszer 49-50 ezer tonnával növelheti a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét. A házhoz menő gyűjtési rendszer fajlagos költsége a gyűjtőszigetes rendszerhez viszonyítva lényegesen alacsonyabb, hatékonysága pedig lényegesen magasabb.

A projekt beruházási költsége

 

db

Fajlagos költség

Összesen

Gyűjtőjármű

60

45 000 000

2 700 000 000

Tartály ellátó jármű

3

15 000 000

45 000 000

Edényzet 240 l

83 000

6 500

539 500 000

Edényzet 120 l

320 000

4 500

1 440 000 000

Kötelező kommunikáció    

20 000 000

Szemléletformáló kommunikáció    

294 254 737

Megvalósíthatósági tanulmány    

20 000 000

Összesen    

5 058 754 737

tartalék    

108 840 000

Összesen    

5 167 594 737

Várható támogatás (EU-s és állami támogatás)    

4 392 455 526

Várható saját forrás    

775,139,211

A projekt teljes megvalósítása tervezetten másfél-két évet vesz igénybe. A projekt finanszírozása 85 %-ban európai uniós és hazai támogatásból valósul meg.

A projekt finanszírozása

Elszámolható költség

5 167 594 737

KEOP támogatás (85%)

4 392 455 526

Önerő (15%)

775,139,211

A projekt kedvezményezettje Budapest Főváros Önkormányzata. A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás ellátása, a projekt során létrejövő hulladékgazdálkodási eszközök jelenlegi rendszerbe történő integrálása és üzemeltetése az FKF Zrt. feladata. A fővárosi lakosoknak a házhoz menő szelektív gyűjtésért külön díjat nem kell fizetniük.

A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításához – a főváros teljes területének lefedése esetén – 60 darab kukásautóra van szükség. A projekt jelentős újítása, hogy a környezet védelme és a főváros levegőminősége érdekében első alkalommal alternatív üzemű hulladékgyűjtő gépjárműveket vásárolunk.

A projekt keretében 403 000 db szelektív kukát szerzünk be. A lakótelepi, belvárosi, illetve egyéb társasházas övezetekben összesen 83 000 db 240 literes, a kertvárosi övezetek ellátására 320 000 db 120 literes kukát adunk át.

A házhoz menő szelektív gyűjtés a gyakorlatban

A szelektív hulladékok gyűjtési rendszere átalakul, a főváros teljes területén bevezetjük a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszert, amelynek keretében a papír, valamint a műanyag és a fém lesz háznál gyűjtve. A házhoz menő gyűjtéssel ellátott területekről a korábbi szelektív gyűjtőszigeteket közlekedési, kereskedelmi központok közelébe helyezzük át, de az üveggyűjtő-pontok maradnak a házhoz menő gyűjtéssel ellátott területeken is, tekintettel arra, hogy az üveget a házhoz menő gyűjtésbe nem vonjuk be. Az üveg gyűjtésére szolgáló szigeteket mechanikai védelemmel látjuk el, így védve azokat a felborogatás ellen.

A szelektív gyűjtés bevezetésének köszönhetően a vegyesen gyűjtött hulladék mennyisége és így a lerakóra kerülő hulladékmennyiség is jelentősen csökkenni fog.

A lakossági házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a lakosság számára nem jár többletköltséggel. A szelektív gyűjtéshez szükséges tartályokat ingyenes biztosítjuk. A kukák javítását vagy cseréjét bejelentés alapján az FKF Zrt. végzi.

A kék fedelű kukába a papírt lehet gyűjteni:

- újságok, folyóiratok, füzetek, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok /tejes,
gyümölcsleves/, hullámpapír

A sárga fedelű kukába a műanyagot és a fémet lehet gyűjteni:

- üdítős és ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok, szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, kimosott tejes, joghurtos poharak, háztartási fémhulladékok, kiöblített italos- és konzervdobozok

Mivel a fémhulladékból más típusú hulladékokhoz képest csekély mennyiség termelődik, ezért külön gyűjtése gazdaságtalan lenne. Emiatt a fémet a műanyaggal együtt, közös tartályban kell majd gyűjteni, amely jelentős költségmegtakarítást eredményez, elsősorban a szállítás során a megtett fordulók számának csökkentése révén. A két hulladéktípus szétválasztása a válogatóműben történik.

Fontos tudnivaló még:

- a kukákba nem dobható zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett, élelmiszer-maradványt tartalmazó hulladék,

- az üveggyűjtés továbbra is a szigeteken és a hulladékudvarokban történik.

A projekt kezdete

A kukák kiszállítása(társasházakhoz 240 literes, kertes házakhoz 120 literes edények)a fővárosi lakosság részére, a főváros minden kerületében egyszerre 2013. március 25-én kezdődik, és folyamatosan valósul meg, várhatóan másfél-két év alatt.

A gyűjtés 2013. április 8-án kezdődik.

Mind a heti (lakótelepi, belvárosi és egyéb társasházas), mind a havi (kertes házas) gyűjtésű területeken, a szelektíven gyűjtött hulladékok tárolására biztosított kukák elhelyezését a lakosoknak, illetve a társasházaknak kell megoldaniuk.

A kukák ürítésre való kihelyezése a szállítást megelőző napon az esti óráktól, a szállítás napján a reggeli órákig  történhet. A lakosoknak a kukákat a kukásautóval könnyen megközelíthető, jól látható helyre, általában az úttest mellett található járda szélére kell kikészíteniük. A járat személyzete az ürítést követően a kukát a kikészítés helyére helyezi vissza. A szelektív hulladék elszállítása társasházaknál hetente, kertes házas övezetekben havonta egy alkalommal történik. A begyűjtés gyakoriságát a projekt megvalósítása során a Közszolgáltató módosíthatja, amennyiben az szükséges és indokolt.

Az FKF ügyfélszolgálata a lakosok rendelkezésére áll személyes, telefonos vagy e-mail-ben történő megkeresés esetén egyaránt. Az aktuális, közérdekű információk Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Zrt. honlapjain is folyamatosan elérhetőek lesznek.

A kukák lakosság részére történő átadásakor, az eddigi gyakorlat szerint használt kiosztó íven, a lakos vagy közösképviselő aláírásával igazolja az átvételt. A szelektív kukákkal kapcsolatos lakossági kötelezettségek azonosak a vegyes hulladékok gyűjtésére kihelyezett edényekével, tehát azok megőrzéséért, épségéért, tisztaságáért, valamint a gyűjtési napokon történő kihelyezéséért a lakosok vagy megbízottjuk a felelős.

További előny – munkahelyteremtés

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési projekt további jelentős eredménye, hogy tartósan 200 új munkahelyet is teremt, elsősorban fizikai munkavállalók részére.

Kapcsolódó jogszabályok

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2006/12 EK irányelve a hulladékokról
  • Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98 EK irányelve a hulladékokról
  • Az Európai Parlament és a Tanács 94/62 EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról
  • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
  • 61/2002.(X.18.) Főv. Kgy. rendelet a  települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Eredmények

A 2013 márciusában indult projekt keretében mintegy 400 ezer új kék és sárga szelektív hulladékgyűjtő tartályt juttattak el a háztartásokhoz. Mára minden budapesti lakos otthon tudja szétválogatni és a megfelelő kukákba tudja dobni a papír-, műanyag és fém-, illetve a kommunális hulladékot. Munkába álltak az új gázüzemű kiszolgáló és gyűjtőjárművek is, amelyek csekély károsanyag-kibocsátásukkal kevésbé terhelik a környezetet.

A beruházás csaknem teljes egészében európai uniós támogatással valósult meg. A 60 célgép 2,874 milliárd forintba került, a három kiegészítő jármű 58,96 millió forintba. A 83 ezer 240 literes tartályért 601,75 millió forintot, a 320 ezer 120 literes tartályért pedig 1,552 milliárd forintot fizetett a főváros.

Az új rendszer éves szinten 20-25 ezer tonnával növeli a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét a korábbi hulladékszigetes megoldáshoz képest, hiszen a lakosság sokkal komolyabban veszi a szelektív gyűjtést, ha kisebb kényelmetlenséggel jár. Mostantól csak az üveghulladékkal kell a szelektív szigeteket felkeresni, üveggyűjtő edényeket ugyanis biztonsági és zajterhelési megfontolásból nem lehet minden egyes háznál elhelyezni.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Budapesten élők örömmel fogadták a programot: csaknem száz százalékra nőtt azoknak a száma, akik ma már ténylegesen szelektíven gyűjtik a hulladékot. Ehhez hozzájárult az is, hogy a program elindulását megelőzően lakossági szemléletformáló kampány indult, részletes tájékoztatást adva a szelektív gyűjtés szabályairól.

„Az ötmilliárd forintos beruházás talán legfontosabb eredménye a fővárosi lakosok körében kialakult együttműködés és támogatás, amit ezúton is nagyon köszönök. Egyben kérem a budapestieket, hogy a hulladékok pontos, elkülönített gyűjtésével a továbbiakban is segítsék ennek a környezetbarát rendszernek a fenntartását” – mondta dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes a projekt záró sajtótájékoztatóján.

A megvalósítás ideje alatt három szakmai díjat is nyert a főváros házhoz menő hulladékgyűjtési programja.

A programot 2014-ben Magyar Termék Nagydíjjal tüntették ki. Az FKF Nonprofit Zrt. emellett a projekttel elnyerte az Ozone Zöld-díjat a nagyvállalati kategóriában, valamint a CSR Hungary Díjat a „Környezet – Zöld kiválóság” kategóriában.